Digitaal inspecteren geeft u efficiëntie in het kwadraat

Uw bedrijf is gespecialiseerd in inspecties, kwaliteiten- en veiligheidscontroles. Daarvoor trekt uw team er elke dag op uit om informatie te verzamelen en deze op uniforme wijze te centraliseren en te verwerken tot heldere rapportages. Uw onderneming, de technologische capaciteit, methodes en bronnen liggen aan de basis van de kwaliteit en coherentie van uw resultaten.

Controles uitvoeren en toch beheersbaar houden: met de Digitale Inspectie oplossing

Uw diensten gaan van het eenduidig en betrouwbaar verzamelen van gegevens, deze transparant door te geven voor verdere verwerking en opvolging. Daarbij is het van belang de inspecties tijdig uit te voeren (planning) en dit met respect voor kwaliteit en budget. Uw buitendienst keurt, controleert en werkt volgens vastgelegde procedures, instructies en checklisten.

Met Odyssee Digitale Inspectie kan uw team zich concentreren op de te leveren dienst met oog voor efficiëntie, eenduidigheid en aantoonbaarheid. Inspectieformulieren invullen is snel en betrouwbaar. Documenten centraal beheren is efficiënt en éénduidig. Alles in statistieken en rapportages verwerken zorgt voor de aantoonbaarheid via duidelijke analyses.

De voordelen van Odyssee Digitale Inspectie software:

♦ inspectie opdrachten goed inplannen
♦ gemakkelijk op te stellen inspectieformulieren
♦ eenduidige werkinstructies en checklisten
♦ geïntegreerd beheer van foto’s met tags
♦ GPS localisatie
♦ beschikbaar op PDA, Tablet of Laptop

Pin It on Pinterest

Share This